ELVAX

编辑:失明网互动百科 时间:2020-04-01 03:32:00
编辑 锁定
本词条缺少概述名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
易万事
外文名
ELVAX
国    家
美国
类    型
美国杜邦公司的EVA商标

ELVAX百科简介

编辑
Elvax 美国杜邦公司EVA商标,杜邦的世界级EVA品牌中文名称是易万事。。
杜邦™易万事™乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)树脂固有的柔软、韧性和透明度,使得它成为消费品包装及工业品高效生产的首选材料。
在包装应用领域,它可以与本身或其它树脂的低温热封,也可用于复合瓶盖衬垫;还可以制成吹塑、挤出、流延及共挤薄膜,或与其它树脂混合使用。Elvax ® 树脂也可以塑造或挤压成软塑产品,包括管道和软管,可以配制成热熔胶,或应用于复合塑料、电线电缆以及太阳能电池的封装材料等。

ELVAXELVAX牌号

编辑
美国杜邦公司ELVAX ™易万事™在全世界都受用户欢迎,杜邦公司的EVA产品质量在同行业一直属于领先地位,下表为大家列出美国杜邦公司最受欢迎的一些型号。
杜邦EVA
ELVAX牌号
生产商/制造商
杜邦EVA
ELVAX牌号
生产商/制造商
易万事EVA
Elvax® 150
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3180
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 150W
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3180Z
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 210W
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3182
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 220W
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3182-2
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 240W
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3185
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 250
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3190
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 260
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3200-2
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 265
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 350
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 265A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 360
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3120
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 40L-03
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3124
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 40-W
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3128
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 410
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3130
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 420
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3134SBZ
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 420A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3135SB
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 440
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3135X
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 450
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3135XZ
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 460
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3150
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 460A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3155
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 470
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3165
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 470A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3165LG
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 550
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3165SB
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 550A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3169Z
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 560
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3170
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 560A
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3170SHB
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 650Q
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3172Z
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 660
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3173SHB
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 670
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3174
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 750
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3174SHB
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 760
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3176
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 760Q
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 3178Z
DuPont COMPANY
易万事EVA
Elvax® 770
DuPont COMPANY
词条标签:
品牌